Home » HR portaal » Verzuimregistratie

Verzuimregistratie

De verzuimregistratie binnen jouw organisatie moet helemaal op orde zijn. Het ziek- en betermelden van medewerkers werkt handig en snel via het HR portaal van Fhris. Daarnaast heb je in ons verzuimportaal inzicht in huidige verzuimmeldingen, het dossier als het gaat om re-integratie én in de verzuimcijfers van jouw bedrijf. Wil je dat ziekmeldingen automatisch worden doorgezet naar jouw verzuimverzekeraar? Ook dat is mogelijk met Fhris. Middels een koppeling zorgen we ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.

Fhris verzuimregistratie software

Bij Fhris vinden wij het belangrijk dat jij gebruik kunt maken van de beste HR-tools voor jouw bedrijf, ook bijvoorbeeld voor de salarisadministratie. Een juiste en snelle verzuimregistratie hoort daar vanzelfsprekend bij. Binnen ons verzuimportaal doe je de verzuimregistratie van jouw bedrijf gegarandeerd sneller dan hoe je dit gewend was!

  • Met één druk op de knop medewerkers ziek- en betermelden
  • Inzicht in verzuimcijfers op zowel bedrijfsniveau als medewerkerniveau
  • Automatische workflows om de regie te houden (Wet Verbetering Poortwachter)
  • Koppeling met verzuimverzekeraar zodat je niets meer handmatig hoeft te doen

Wil jij de risico’s die het verzuim met zich meebrengen beheersen én sneller en efficiënter werken als het gaat om verzuim binnen jouw organisatie? Met Fhris zorgen wij ervoor dat dit haalbaar is!

Waarom is goede verzuimregistratie zo belangrijk voor jouw bedrijfsvoering?

Een goede en efficiënte verzuimregistratie is een belangrijk onderdeel van het HR-beleid binnen jouw organisatie. Wanneer je het verzuim binnen je bedrijf goed bijhoudt, krijg je sneller grip op verzuim. Door gebruik te maken van de HR software van Fhris, kun je gegevens rondom verzuim makkelijk bijhouden en analyseren. En door deze analyses zien we dat bedrijven vaker en sneller proactieve maatregelen nemen om verzuim terug te dringen. Daarnaast zorgt de investering in onze HR software voor een tijdsbesparing. Wij automatiseren een groot deel van het proces zodat jouw HR-afdeling tijd heeft voor andere zaken. Win-win, dus.

Salarisadministratie overzichtelijk in een dashboard - Fhris

Meer weten over verzuimregistratie?

De verzuimregistratie is een belangrijke taak van jouw HR-afdeling. Door een goede verzuimregistratie blijf je in control. Wil je meer weten over verzuimregistratie? Hieronder lees je er alles over.

Wat is verzuimregistratie?

Verzuimregistratie is het systematisch bijhouden van ziekteverzuim binnen je organisatie. Het proces van verzuimregistratie zorgt ervoor dat je gevallen van ziekte op de juiste manier registreert en (op)volgt. Het doel van een correcte verzuimregistratie is inzicht krijgen in verzuimpercentages en patronen en het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Het stelt jou als organisatie in staat om proactief om te gaan met ziekteverzuim. Vaak kun je met een verzuimregistratiesysteem direct de stappen die je zet rondom de Wet Verbetering Poortwachter vastleggen. In het Fhris Portaal is dit wel het geval. Volgens ons helpt een correct en up-to-date systeem voor verzuimregistratie bij de naleving van deze wetgeving én zorgt het ervoor dat je de kosten en risico’s rondom verzuim kunt beheersen. Met het Fhris Portaal haal je een HR-portaal in huis waarmee je dit complexe proces effectief en efficiënt kunt beheren.

ziekteverzuim-oorzaken

Wat mag je registreren bij verzuim?

Bij het registreren van verzuim is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van de medewerker. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt duidelijke grenzen aan welke informatie je als werkgever mag verzamelen en bewaren. Je mag als werkgever registreren dat een medewerker ziek is en daardoor niet kan werken. Ook mag je de verwachte duur van het verzuim, de datum van de ziekmelding en de lopende afspraken en werkzaamheden vastleggen. Het is echter niet toegestaan om medische gegevens of de aarde van de ziekte te registreren. Informatie over de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker mag je wel noteren, mits dit geen medische gegeven onthult. Het is essentieel om deze regels te volgen om de privacy van de werknemer te respecteren en tegelijkertijd te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Is verzuimregistratie verplicht?

Verzuimregistratie is wettelijk verplicht voor alle werkgevers in Nederland. De regels die hierover gaan zijn vastgelegd in onder andere de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wetten vereisen dat werkgevers ziekteverzuim op een gestructureerde manier registreren en de juiste stappen zetten om het verzuim te begeleiden. Dit betekent onder andere dat je als werkgever de duur van het verzuim en eventuele re-integratieafspraken goed moet vastleggen in het personeelsdossier.

Een goede verzuimregistratie helpt je niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, het geeft je ook een schat aan informatie. Zo kun je door een goede verzuimregistratie patronen herkennen, mogelijke problemen vroegtijdig signaleren en preventieve acties ondernemen. Heb je jouw verzuimregistratie niet op orde? Dan kan het UWV boetes opleggen. Zorg er dus altijd voor dat de verzuimregistratie binnen jouw organisatie op orde is.