Home » Blogs » Ziekteverzuim: oorzaken en signalen
26 januari 2023

Ziekteverzuim: oorzaken en signalen

Ziekteverzuim oorzaken en signalen: er zijn verschillende signalen waardoor je dreigend verzuim kunt herkennen én verschillende oorzaken waardoor mensen ziek worden en zich daadwerkelijk ziek melden. Ziekteverzuim kan een groot probleem zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Daarom is het ook zo belangrijk om te begrijpen waarom mensen zich ziek melden en hoe je ziekteverzuim kunt voorkomen.

Wat zijn veelvoorkomende verzuim signalen?

Voordat iemand daadwerkelijk uitvalt, kun je als werkgever soms al diverse signalen opvangen waaruit blijkt dat verzuim dreigt.

  • Verminderde productiviteit: een werknemer die normaal gesproken efficiënt werkt, maar ineens veel tijd kwijt is aan taken die hij of zij eerder snel af zou handelen.
  • Veranderende werkhouding: een werknemer die zich ineens teruggetrokken gedraagt, zich minder betrokken voelt bij het werk of zich niet meer geheel geeft.
  • Gezondheidsproblemen: een werknemer die vaker ziek is of klachten heeft zoals hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, vermoeidheid, slapeloosheid of concentratieproblemen.
  • Veranderde emoties: een werknemer die zich ineens onzeker, angstig of geïrriteerd gedraagt of zich minder gelukkig voelt.
  • Veranderde communicatie: een werknemer die zich ineens afzijdig houdt, terughoudend is in communicatie of zich sneller geïrriteerd gedraagt in gesprekken.

Het is belangrijk om op deze signalen te letten en in gesprek te gaan met een medewerker als je deze signalen opmerkt. Op deze manier kun je nog voordat iemand zich ziekmeldt een oplossing bieden als werkgever en ziekteverzuim voorkomen.

ziekteverzuim-oorzaken-signalen

Wat is langdurig verzuim?

We spreken van langdurig verzuim als een werknemer meer dan 4 weken ziek is. Vanaf dan ga je als werkgever de stappen rondom de Wet Verbetering Poortwachter volgen om op deze manier je medewerker snel weer te laten re-integreren. Dit is vaak een ingewikkeld traject waar grote bedrijven meestal een casemanager voor in dienst hebben. Zo moet je bijvoorbeeld na zes weken een probleemanalyse in handen hebben vanuit de bedrijfsarts, moet er binnen acht weken een plan van aanpak worden opgesteld en zijn er nog veel meer verplichtingen waar je aan moet voldoen als werkgever. Je moet bijvoorbeeld in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70% van het loon doorbetalen. Alle zaken rondom het langdurig verzuim van een werknemer leg je vast in een re-integratiedossier.

De meest voorkomende redenen van ziekteverzuim

Er zijn veel redenen waarom mensen zich ziek melden maar de meest voorkomende redenen van ziekteverzuim zijn fysieke aandoeningen, mentale gezondheidsproblemen en persoonlijke omstandigheden.

  • Fysieke aandoeningen: denk aan griep, verkoudheid en rugpijn. Dit zijn de vaak fysieke redenen voor verzuim.
  • Mentale gezondheidsproblemen: bijvoorbeeld depressie en burn-out. Burn-outklachten zijn zelfs de meest voorkomende klachten rondom mentale gezondheid waardoor een medewerker uitvalt.
  • Persoonlijke omstandigheden: een overlijden binnen de familie, een echtscheiding of zorg voor een kind of familielid zijn ook vaak redenen voor verzuim.

Omdat mentale gezondheidsproblemen als gevolg van stress op de werkvloer steeds vaker ten grondslag liggen aan verzuim, is het verstandig om hier als werkgever een weg te vinden om hiermee om te gaan en ziekteverzuim proberen te voorkomen.

ziekteverzuim-oorzaken

Hoe kun je ziekteverzuim voorkomen?

Er zijn verschillende manieren om ziekteverzuim te voorkomen op de werkvloer. Een belangrijke tip is het bevorderen van een gezonde levensstijl bij medewerkers. Dit kan door bijvoorbeeld het aanbieden van gezonde maaltijden op de werkplek, het organiseren van sportactiviteiten en het bieden van stressmanagement trainingen. Ook een prettige werkomgeving en een goede balans tussen werk en privé dragen bij aan het voorkomen van ziekteverzuim. Een andere belangrijke tip is het creëren van een bedrijfscultuur waarin werknemers zich veilig voelen om ziekte te melden en waar er snel actie wordt ondernomen als iemand toch ziek wordt. Op deze manier houd je als werkgever het ziekteverzuim binnen je bedrijf in de hand.