Home » Blogs » Hoe ga je om met de mentale gezondheid van werknemers?
14 januari 2023

Hoe ga je om met de mentale gezondheid van werknemers?

De mentale gezondheid van werknemers is een heel belangrijk topic als het gaat om werkgeverschap. In de huidige arbeidsmarkt, waar er een ware jacht is ontstaan op de juiste medewerker, is het voor een continue bedrijfsvoering van levensbelang om personeel aan je te binden en genoeg aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van je werknemers. Mentaal gezonde werknemers hebben een kleinere kans op uitval en door te werken aan mentale gezondheid neemt het personeelsverloop binnen je organisatie af. Maar hoe ga je om met de mentale gezondheid van werknemers? In deze blog nemen we je hierin mee en geven we je tips om te werken aan een mentaal gezonde organisatie.

mentale-gezondheid-medewerkers

Mentale problemen voorkomen bij medewerkers

Om de mentale gezondheid van je werknemer op peil te houden, zijn er een aantal dingen die je als werkgever kunt doen:

  1. Creëer een positieve werkomgeving waarin werknemers zich veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Dit bereik je door open te communiceren en op regelmatige basis (positieve) feedback te geven aan je medewerkers.
  2. Promoot een goede werk- en privébalans door bijvoorbeeld het aanbieden van flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
  3. Zet mentale gezondheid en werkgeluk op de agenda van jouw bedrijf en organiseer hieromheen op regelmatige basis activiteiten of sessies.
  4. Bied ondersteuning aan werknemers die kampen met mentale problemen. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de vorm van counseling, coaching of therapeutische programma’s.
  5. Maak mentale gezondheid een prioriteit binnen het bedrijfsbeleid. Stel bijvoorbeeld richtlijnen op over hoe jullie hiermee omgaan en maak dit bespreekbaar binnen het bedrijf.
Fhris Verzuimregistratie. Is verzuimregistratie verplicht?

Mentaal gezond op het werk

Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid. Dat blijkt ook wel uit de cijfers: in het eerste half jaar van 2022 werd 33% van de verzuimdagen in Nederland veroorzaakt door psychische klachten. Bij langdurend verzuim (meer dan 6 weken) gaat het om 30% dat wordt veroorzaakt door stress. Om dit soort ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, moet je als werkgever dus actief aan de slag met mentale gezondheid op de werkvloer. Een mentaal gezonde organisatie is een productievere en succesvollere organisatie. Bovendien zijn werknemers met een goede mentale gezondheid productiever, meer betrokken bij hun werk en hebben een grote kans op carrièreontwikkeling. Doe er als werkgever dus alles aan om de mentale gezondheid binnen je bedrijf op peil te houden!

Ondersteun de mentale gezondheid van je werknemers

Probeer als werkgever actief bezig te zijn met de mentale gezondheid van je werknemers. Ook als er nog geen reden is om je zorgen te maken is het goed om hiermee bezig te zijn. Op deze manier houd je zelf meer de regie over de mentale gezondheid van werknemers en voorkom je dat er grotere problemen rondom verzuim ontstaan.