Home » Blogs » Personeelsverloop verlagen? Zo doe je dat
1 november 2022

Personeelsverloop verlagen? Zo doe je dat

Het verloop van personeel: zowel grote als kleinere organisaties hebben te maken met een zeker verloop als het gaat om hun personeel. Het personeelsverloop is het aantal medewerkers dat, na ontslag of na hun eigen keuze, uit dienst gaat van je bedrijf. Vaak wordt het personeelsverloop uitgedrukt in procenten. Bij een dergelijk percentage kijken we naar hoe het aantal medewerkers dat weggaat (of wordt ontslagen) zich verhoudt ten opzichte van het totale personeelsbestand van het bedrijf. Als het gaat om personeelsverloop, hebben we het binnen bedrijven vaak over een gewenst en een ongewenst verloop. Het gewenste personeelsverloop is de uitstroom van medewerkers die toch niet meer goed functioneerden of binnen het bedrijf pasten. Het ongewenste personeelsverloop het de uitstroom van medewerkers die je eigenlijk graag binnen boord had willen houden. Zonde! In deze blog lees je onder andere hoe je het personeelsverloop binnen je organisatie verlaagt.

Kantoor

Personeelsverloop berekenen

Om het personeelsverloop te berekenen, deel je het aantal medewerkers dat is weggegaan door jouw totale personeelsbestand binnen een bepaalde periode. Je neemt het totale personeelsbestand van het begin van die periode én van het eind van die periode en telt die bij elkaar op. Dit deel je door 2 om zo een gemiddelde te krijgen van de gehele periode. Vervolgens deel je het aantal vertrokken medewerkers door dit gemiddelde en dat vermenigvuldig je met 100%.

Een rekenvoorbeeld voor personeelsverloop berekenen

Je wilt het verloop over het eerste half jaar van 2022 berekenen. Op 1 januari 2022 had je 258 mensen in dienst. Op 31 juni had je 234 mensen in dienst. Gemiddeld gezien had je in deze periode dus 246 medewerkers in dienst. In de periode zijn er 11 mensen vertrokken (ontslagen of zelf uit dienst gegaan). Dit betekent het volgende: 11 / 246 x 100% = 4,5%. Het verloop binnen je organisatie was in het eerste half jaar dus 4,5%.

personeelsverloop-hoe-en-wat

Wat is een goed verloopcijfer?

Er bestaat niet zoiets als een ‘ideaal verloopcijfer’. Voor ieder bedrijf is een gewenst verloopcijfer dan ook anders. Sommige bedrijven werken vooral met flexkrachten: een hoog verloopcijfer is dan niet slecht maar juist goed. Andere bedrijven kiezen ervoor om te investeren in langlopende arbeidsovereenkomsten door medewerkers aan zich te binden. Een hoog verloopcijfer is dan iets om eens goed tegen het licht te houden. Zoals hierboven beschreven, maken we ook nog eens onderscheid tussen gewenst en ongewenst verloop. Als je als bedrijf het verlooppercentage berekent en je ziet vooral veel gewenst verloop, dan is een hoog verloopcijfer ook niet alarmerend. Zie je dat er vooral sprake is van ongewenst verloop, dan zouden er alarmbellen moeten gaan rinkelen binnen je bedrijf.

Oorzaken bij een hoog verloop van personeel

Er zijn veel verschillende oorzaken die een hoog personeelsverloop zouden kunnen veroorzaken. Dit is binnen ieder bedrijf weer anders. Belangrijke oorzaken voor een hoog personeelsverloop zijn de volgende:

 • Een te laag salaris
 • Weinig erkenning voor prestaties of successen
 • Het voelen van wantrouwen
 • Te strakke regels op de werkvloer
 • Te weinig doorgroeimogelijkheden
 • Geen ruimte voor ontspanning op en om de werkvloer
 • Te vaak overwerken
 • Te weinig uitdaging
 • Te weinig ruimte voor medewerkers om zich te ontwikkelen

Welke redenen er binnen jouw bedrijf zijn voor het personeelsverloop, kun je ontdekken door, als mensen uit dienst gaan, gestructureerde exitgesprekken te voeren waarin je uitvraagt wat de reden is of redenen zijn waarom een medewerker weggaat. Ook zou je een enquête kunnen afnemen als je denkt dat een persoonlijk gesprek te confronterend is voor je medewerker (en voor jou). Hoewel dergelijke gesprekken en enquêtes sowieso confronterend kunnen zijn, zorgt het er wel voor dat jou als werkgever een spiegel voorgehouden wordt. Met deze input kun je een betere werkgever worden waar het verloopcijfer daalt.

personeelsverloop-cijfer

Personeelsverloop verlagen

Door je personeel aan je te binden, zul je zien dat je het personeelsverloop binnen je organisatie verlaagt. Zeker in de huidige, krappe arbeidsmarkt is het meer dan belangrijk om mensen aan je te binden. Het verlagen van het personeelsverloop zou je kunnen aanpakken met de volgende tips:

 1. Zorg voor onverslaanbare arbeidsvoorwaarden. Denk alleen al aan een passend salaris, voldoende vakantiedagen en een goede pensioenregeling. Maar vergeet vooral ook de secundaire arbeidsvoorwaarden niet!
 2. Ruimte voor ontwikkeling. Zorg ervoor dat jouw personeel zich kan blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijk opleidingsbudget, stel samen een ontwikkelplan op en ga samen aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling van je medewerker.
 3. Creëer betrokkenheid binnen je organisatie. Dat wil zeggen dat je niet alleen gezellig keuvelt over wat je mensen in de vakantie hebben gedaan, maar nog veel meer dat jij deelt wat er binnen het bedrijf speelt. Gaat het goed? Of blijft het aantal klanten achter? Heb je een spannen nieuw bedrijfsplan in je hoofd? Deel dit en vraag om input van je mensen. Zo voelen ze zich verbonden met je bedrijf.

Uiteraard zijn er nog veel meer manieren om het personeelsverloop binnen je organisatie te verlagen. Het hangt er natuurlijk helemaal van af wat de oorzaken zijn van het verloop binnen je bedrijf. Als je hier achter kunt komen, kun je ook de juiste stappen zetten om het verloop te verlagen.

personeelsverloop-verlagen