Inrichting workflows Fhris
Home » Dienstverlening » Inrichting workflows

Inrichting workflows

In het Fhris portaal zijn zoveel mogelijk processen geautomatiseerd. Binnen ons softwarepakket van AFAS gebeurt dit aan de hand van workflows. Workflows zijn digitaal opgezette werkstromen, die processen op een gestructureerde manier van A naar B brengen. Samen gaan we de processen binnen jouw organisatie uitgebreid definiëren. Daarbij leggen we verantwoordelijkheden neer waar ze  horen met behulp van autorisaties, waardoor taken altijd bij de juiste persoon terecht komen