Home » Over Fhris » Minimale foutkans

Fouten minimaliseren met 1 HR-systeem

Salarisadministratie is echt specialistenwerk en een foutje is snel gemaakt. We zien vaak dat er te veel bijzonderheden in de bedrijfsprocessen zijn meegenomen. Daarnaast ontbreekt het soms aan kennis op het gebied van de HR- en salarisadministratie. Wil je de foutkans op jouw HR-afdeling maximaal verkleinen? Fouten minimaliseren kan handig en snel met 1 HR-systeem!

Standaardisering van salarisadministratie zorgt voor minder fouten

Bij veel bedrijven is de salarisadministratie een complex en onoverzichtelijk proces van uitzonderingen en het controleren van afwijkende lijstjes. Elke uitzondering is een foutkans en standaardisatie zorgt voor grip en controle. Door kritisch naar alle uitzonderingen te kijken is veel ‘weg te automatiseren’. Dit zorgt voor een besparing in werk en foutkans. Vaak gaat het om uitzonderingen waarvan al niet meer duidelijk is waarom ze ooit zijn verzonnen. Met Fhris houd je jouw HR-portaal én de salarisadministratie in één omgeving. Een omgeving die volledig gebouwd is op AFAS Software, maar waarbij je zelf niet meer hoeft na te denken over de inrichting.

  • Standaardisatie zorgt voor grip en controle
  • In de salarisadministratie kunnen we veel ‘weg automatiseren’
  • Besparing in werk en foutkans

Door nieuwe ogen kritisch te laten kijken naar de uitzonderingen is het waarschijnlijk realistisch om de lijst met uitzonderingen aanzienlijk terug te brengen. Bij Fhris maken we er een sport van om alle losse Excelbestanden weg te automatiseren en te digitaliseren.

Het juiste juridische document door automatisering

Hoe vaak komt het nog voor dat bij het in dienst treden van een nieuwe medewerker een oude arbeidsovereenkomst van een andere medewerker wordt aangepast of dat er 6 verschillende arbeidsovereenkomsten in een geel gearceerd Word-document ergens op een schijf staan? Te vaak! Los van dat dit natuurlijk super tijdrovend is, is deze werkwijze vooral heel foutgevoelig met alle risico’s van dien. Door gebruik te maken van een juist HR-portaal genereer je automatisch het juiste contract na het invoeren van enkel de benodigde brongegevens. In het Fhris Portaal is het genereren van juridische documenten geautomatiseerd zodat je altijd het juiste document voor je hebt.

Genereer het juiste contract in ons HR-portaal

Centrale invoer in 1 systeem

Registratie van de benodigde brongegevens op één centrale plek om vanuit daar de gegevensoverdracht naar andere systemen te initiëren zorgt voor een lagere werkdruk en een hogere mate van risicobeheersing. Tegenwoordig is het mogelijk om nagenoeg alle pakketten met elkaar te laten koppelen dus elke vorm van handwerk is meestal overbodig. Toch is de HR-afdeling van veel bedrijven vaak nog erg druk met het registreren van dezelfde brongegevens in diverse systemen. Door een HR-systeem te connecten met andere systemen zorg je ervoor dat applicaties realtime met elkaar gekoppeld zijn en veilig data kunnen uitwisselen en daar is op alle fronten veel winst te behalen. Op die manier vergeet je niets meer en staat bij iedere instantie het juiste geregistreerd.

Klaar met handwerk!

We zien dat er bij veel bedrijven nog te veel handwerk plaatsvindt en dat er te weinig gewerkt wordt met goede workflows. Fhris zorgt ervoor dat je geen fouten meer maakt als het gaat om bijvoorbeeld jubilea van medewerkers. Ook beperken wij het risico als het gaat om bijvoorbeeld aflopende contracten. Dit soort zaken hebben wij geautomatiseerd zodat je er zelf niet meer aan hoeft te denken. Door het standaardiseren van de salarisadministratie voor kom je fouten. En fouten kosten altijd geld (denk bijvoorbeeld aan correctieverloningen, extra werkzaamheden maar vooral ontevreden personeel). Wij lossen problemen rondom het risicovolle handwerk op door middel van automatiseren, digitaliseren én standaardiseren!