Verzuimregistratie - Fhris
Home » Dienstverlening » Verzuimregistratie

Verzuimregistratie

Ziek en beter melden gaat gemakkelijk via het verzuimportaal van AFAS. Medewerkers kunnen hierin zelf ziekmeldingen afhandelen en jij als leidinggevende hebt een duidelijk overzicht van de huidige ziekmeldingen. Middels een koppeling tussen het portaal en jouw verzuimverzekeraar, worden ziekmeldingen automatisch doorgezet. Is een medewerker langdurig ziek? Wanneer het tijd is voor jou om actie te ondernemen ontvang je een signaaltje vanuit het portaal, zodat je voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.