Home » Blogs » Werknemers en ouderschapsverlof: vragen en antwoorden
25 oktober 2022

Werknemers en ouderschapsverlof: vragen en antwoorden

Wanneer je werknemer kinderen heeft onder de 8 jaar, kan hij of zij gebruikmaken van het ouderschapsverlof. Het verlof geeft medewerkers de kans om meer tijd door te brengen met hun nieuwe gezin. Wanneer een werknemer ouderschapsverlof opneemt, betekent dit dat hij of zij tijdelijk minder gaat werken. Het ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). In deze blog lees je alles over het ouderschapsverlof en de rechten die je werknemer heeft als het gaat om dit verlof.

ouderschapsverlof-werknemer

Wat houdt ouderschapsverlof in?

Het ouderschapsverlof bestaat uit betaald en onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 zijn de regels omtrent het ouderschapsverlof veranderd. Een werknemer die recht heeft op ouderschapsverlof, heeft recht op 26 keer het aantal uren dat hij of zij per week werkt. De eerste 9 weken van dit ouderschapsverlof (maximaal), krijgt je medewerker minimaal 70% van het dagloon of het maximumdagloon, betaald door het UWV. Je kunt er als werkgever voor kiezen om deze uitkering aan te vullen tot 100%. Afspraken hierover leg je vast in de arbeidsovereenkomst of staan al vast in de cao die geldt voor je bedrijf. Na de 9 weken dat een werknemer betaald ouderschapsverlof heeft gehad, kan hij of zij er ook voor kiezen om onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Je werknemer krijgt dus geen salaris over deze verlofuren.

wat-is-ouderschapsverlof

Heeft mijn werknemer recht op ouderschapsverlof?

Wanneer een werknemer ouderschapsverlof op wil nemen, moet hij of zij minstens aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn de volgende:

  • Het kind is jonger dan 8 jaar (deze leeftijd kan afwijken in een geldende cao)
  • De werknemer is ouder of verzorger van het kind (het kan dus ook gaan om een stiefkind, adoptiekind of pleegkind)
  • Het kind moet ingeschreven staan op het adres van de werknemer

Een werknemer heeft enkel het eerste levensjaar van het kind recht op betaald ouderschapsverlof. Als het gaat om een pleeg- of adoptiekind dan mag een werknemer het verlof opnemen binnen één jaar nadat het kind bij hem of haar kwam wonen. Een werknemer moet het ouderschapsverlof minimaal 2 maanden van tevoren aanvragen bij jou als werkgever. Je spreekt samen met je werknemer af op welke manier hij of zij het verlof gaat opnemen. Let er bij het ouderschapsverlof wel op dat het betaalde ouderschapsverlof opgenomen moet worden in het eerste jaar van het kind. Daarna heeft je medewerker alleen nog maar recht op onbetaald ouderschapsverlof. Neem dit allemaal op in je verlofregistratie.

geboorteverlof-en-ouderschapsverlof

Kan ik het ouderschapsverlof afwijzen?

Het recht op ouderschapsverlof is geregeld in de wet. Je kunt als werkgever daarom niet (zomaar) een aanvraag voor ouderschapsverlof afwijzen. Het afwijzen van het ouderschapsverlof kan alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Je mag dan overigens niet het complete ouderschapsverlof weigeren maar alleen de verdeling van de werkuren van je werknemer. Dit mag dus alleen als deze verdeling jouw bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Hoe zit het met vaderschapsverlof?

Het vaderschapsverlof is iets anders dan het ouderschapsverlof. Het vaderschapsverlof wordt ook wel het geboorteverlof voor partners genoemd. Dit is het verlof dat een werknemer kan nemen als zijn of haar partner bevallen is. Een werknemer van wie de partner bevallen is, mag één keer 1 week vrij nemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Dit verlof betaal je als werkgever door. Naast deze week verlof, kan een werknemer ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof is maximaal 5 weken. Tijdens dit verlof krijgt je werknemer een uitkering van het UWV (70% van het maximum dagloon). Het aanvullend geboorteverlof moet een werknemer binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen.