Home » Blogs » Het verzuimportaal: dé oplossing voor het begeleiden van verzuim!
22 juli 2020

Het verzuimportaal: dé oplossing voor het begeleiden van verzuim!

Wanneer je zieke medewerkers in dienst hebt, zijn er een hoop verplichtingen waar jij je als werkgever aan moet houden volgens de Wet verbetering poortwachter. Naast het bijhouden van een compleet re-integratieverslag, zijn er ook nog verschillende deadlines die je niet mag vergeten. Kortom: veel dingen waar je aan moet denken en veel extra administratie wat vaak wordt uitbesteed aan een arbodienst middels dure abonnementen.

Mis geen enkele verplichting meer die betrekking heeft op de Wet verbetering poortwachter!

Binnen het Fhris portaal is een uitgebreid verzuimportaal standaard geïntegreerd. Middels de automatisch gegenereerde signalen mis jij nooit een deadline en houd je in het portaal een compleet en duidelijk re-integratieverslag bij volgens de normen van het UWV.

Leg de probleemanalyse vast en stel een plan van aanpak op!

Binnen het portaal kun je de probleemanalyse vastleggen, een plan van aanpak opstellen en periodiek evalueren. Daarnaast kun je ook rechtstreeks het salaris aanpassen naar aanleiding van langdurig verzuim. Op de tijdlijn hieronder zie je op momenten je en taak ontvangt n.a.v. de Wet verbetering poortwachter.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Stuur ons dan een berichtje