Home » Blogs » Employee & Manager Self Service: wat kun je er mee?
10 augustus 2020

Employee & Manager Self Service: wat kun je er mee?

Deze termen kom je als HR of als werkgever steeds vaker tegen. Maar wat betekent het nou? Employee Self Service (ESS) en Management Self Service (MSS) zijn onderdelen van e-HRM. Het uitgangspunt van ESS en MSS is dat middels automatisering en digitalisering verantwoordelijkheden bij medewerkers en lijnmanagers zélf neergelegd worden, wat bijdraagt aan een transparant en overzichtelijk HR beleid. De rol van de HR-afdeling verandert van faciliteren en administreren naar controleren en aansturen.

Employee Self Service (ESS)

In het Fhris portaal hebben medewerkers zelf inzage tot hun eigen HR-dossier. In het dossier kunnen ze hun persoonlijke gegevens zowel raadplegen als wijzigen. Anders dan een HR-afdeling, is het HR-dossier 24/7 beschikbaar. Hierdoor kunnen medewerkers mutaties doorvoeren wanneer het hen uitkomt.

De volgende aspecten vallen onder ESS:
– Raadplegen HR-dossier;
– Wijzigen persoonlijke gegevens;
– Inzien loonstroken en jaaropgaves;
– Indien declaraties;
– Aanvragen verlof;
– Ziek & beter melden.

Manager Self Service (MSS)

Middels Management Self Service worden lijnmanagers meer betrokken gemaakt bij de HR-administratie van een bedrijf, zodat ze weten welke HR-gerelateerde zaken er spelen binnen hun afdeling en deze kunnen sturen waar nodig. Dit zorgt er overigens ook voor dat niet álle taken bij HR liggen. Zo kunnen zij zich meer focussen op de medewerkers en minder op de administratie.

De volgende aspecten vallen onder MSS:
– HR-dossiers van medewerkers inzien en wijzigen;
– Declaraties beoordelen;
– Verlof accorderen;
– Verzuim melden;
– Inzicht in ken- en stuurgetallen van de eigen afdeling en organisatie;
– Medewerkers in- en uitdienst melden.

Meer weten? 

Stuur ons dan een berichtje!